Importanţa echilibrului dintre sistemul nervos SPIMPATIC şi cel PARASIMPATIC

Importanţa echilibrului dintre sistemul nervos simpatic şi cel parasimpatic

Medician chineza este bazată tot pe principiul polarităţii yin-yang. Aceasta a intuit ceea ce ştiinţa occidentală urma să descopere peste mii de ani. Importanţa echilibrului dintre sistemul nervos simpatic şi cel parasimpatic, cei doi reglatori ai vieţii neurovegetative. Acestia îşi găsesc asemânări izbitoare cu forţele opozante yin-yang.

Dezechilibrul dintre acestea reprezintă cauza iniţială a oricărei boli, susţin medicii chinezi. Faţă de sistemul occidental, diagnosticul acestora este mult mai subtil, mai detaliat şi mai aprofundat.  Constă într-o evaluare precisă a cauzelor bolii.

Metoda diagnosticului (SZU-CHEN) se bazează pe examinare, interogare, consultaţie, palpare şi miros. Prin  acestea care se evaluează starea funcţională de moment a pacientului.

Fundamentul medicinei chineze constă în următoarele aspecte.

1. Bolile simptomatice se explică prin neregularităţi ale funcţiilor. Dar fără alterări ale substratuiui (adică fără modificări organice). Medicina occidentală poate oferi, câtă vreme nu se pot evidenţia tulburări organice, numai un tratament nespecific în cazul acestor boli extrem de numeroase. Medicina chineză, având drept preocupare majoră observarea funcţiilor organismului, poate diferenţia simptome. Și, prin urmare, poate stabili un tratament mult mai specific.

2. Bolile „chronodemice” (shih-chg’) apar simultan pe un vast teritoriu. Aceste maladii au — în concepţia occidentală — o cauză virală. În concepţia medicală chineză sunt determinate de deficienţe sau excedente energetice, pe anumite arii teritoriale (areale), condiţionate de o stare imunologicâ particulară.

3. în ceea ce priveşte bolile organice. este acceptată unanim ideea că cele mai multe dintre bolile organice grave (insuficienţa cardiacă, diabetul zaharat sau cancerul) sunt precedate de un stadiu preliminar al creşterii tulburărilor funcţionale.

În cazul în care se stabileşte un diagnostic precis şi un tratament preventiv corespunzător, se poate evita stadiul organic al bolii. Acesta reprezintă un stadiu avansat, dar nu terminal al acestor boli.

Gustul alimentar prezintă, în concepţia tradiţională chineză, cinci tipuri de bază. Exact ca şi în dietoterapia ayurvedică: dulce, amar; acru, sărat şi picant.

Ceea ce diferă însă faţă de sistemul indian este corespondenţa dintre elementele de bază care alcătuiesc corpul uman şi tipul de aliment. Astfel, dulcele este legat de elementul pământ, amarul de foc, aerul de lemn, picantul de metal, iar sâratul de apă.

Alimentele dulci se recomandă în special persoanelor aflate in convalescenta după boli infecţioase sau persoanelor astenice. Alimentele amare sunt indicate celor febrile. Cele acre în cazul tratamentului tulburărilor cardio-circulatorii. Iar cele picante sunt considerate a fi remediul optim în cazul guturaiului, gripei şi al afecţiunilor pulmonare.

Dacă alimentele sărate sunt preconizate în unele afecţiuni endocrine, ele sunt total contraindicate în maladiile renale.20000

2m

20

#Sistemulnervos

© 2020 by Subiecte Medicina

Iasi, Romania

Tel: 0756 840 608

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon